Crushing Intolerance Volume IV

by Arête

about

Arête - Beneath the Pond
can be found on this compilation:

blackmetalalliance.bandcamp.com/album/crushing-intolerance-volume-iv

credits

released August 9, 2016

All proceeds go to NO ONE IS ILLEGAL (Canada and Sweden)


NO ONE IS ILLEGAL CANADA
www.nooneisillegal.org

"No One Is Illegal is a migrant justice movement rooted in anti-colonial, anti-capitalist, ecological justice, Indigenous self-determination, anti-occupation & anti-oppressive communities. We are part of a worldwide movement of resistance that strives and struggles for the right to remain, the freedom to move, and the right to stay. We undertake public awareness about the exploitation inherent in the immigration system and border controls, as well as inter-related systems of exploitation and oppression. We mobilize tangible support for refugees, undocumented migrants, and (im)migrant workers and prioritize solidarity with Indigenous land defenders. We struggle alongside anti-capitalist, anti-authoritarian, and anti-imperialist movements, and fight back through rallies and direct actions to affirm dignity and respect for our communities."

NO ONE IS ILLEGAL SWEDEN
www.ingenillegal.org/agera/ge-ett-bidrag

"Direkt stödja människor som söker uppehållstillstånd i Sverige eller om av den svenska migrationspolitiken tvingats gå under jorden. Arbeta för permanenta uppehållstillstånd åt alla människor som befinner sig här och vill stanna kvar.
Kämpa för människors rätt att söka sig till och få stanna inom EU. Förändra den politik som systematiskt förs för att utestänga människor.
Sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. Synliggöra de murar som har byggts upp runt EU:s yttre gräns för att utestänga flyktingar och andra migranter. Föra fram flyktingars och andra migranters berättelser. Slå hål på myten om den humana flyktingpolitiken.
Förmedla politiska förklaringar på frågan varför människor tvingas fly. Ta initiativ till en fördjupad diskussion om migrationsfrågor, med utgångspunkt i en vision om global solidaritet. Visa att dessa frågor inte kan separeras från diskussioner om världsekonomin, om arbets- och levnadsvillkor, om orättvisor, rasism och förtryck.
Samarbeta med andra grupper som kämpar för flyktingars och andra migranters rättigheter samt för att öppna gränserna världen över."

tags

about

Arête

Melancholic Mountain Black Metal from the Rocky Mountains, the Appalachian Mountains, and the Black Hills.

contact / help

Contact Arête

Streaming and
Download help